603 572 515 | 605 393 325
slavikda00@gmail.com

Máte dotazy a chcete abychom Vás kontaktovali? Pošlete
nám email nebo telefon a my se Vám ozveme.

Třetí vlna kotlíkových dotací


Přemýšlíte o výměně zdroje tepla a chcete platit jen 1/4 ceny? Využijte Třetí vlny kotlíkových dotací. Dotac až 120 000 Kč. Vše za váš vyřídíme.

Česká republika se dlouhodobě potýká se znečištěným ovzduším, přičemž velkou mírou se na něm podílí sektor lokálního vytápění domácností. Jinak řečeno látky, které způsobují vážné potíže dýchacího ústrojí, jsou nejčastěji obsahem spalin ze zastaralých ručně plněných uhelných kotlů v domácnostech. Takových kotlů, je podle odhadů MŽP přes 350 tisíc po celé České republice. Cílem dotačního programu je do roku 2020 vyměnit minimálně 85 tisíc kotlů po celé České republice.

Vyhlášení krajských výzev – do 30. 9. 2019
Počátek příjmu žádostí – do 31. 10. 2019

Ministerstvo životního prostředí již vyhlásilo dvě kola programu na výměnu zastaralých kotlů v domácnostech za nové podporované nízkoemisní zdroje. Třetí závěrečné kolo začne v první polovině roku 2019. O peníze z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 2. 1., žádají kraje a ty je následně rozdělují mezi domácnosti. Celková alokace prostředků činí necelých 10 miliard korun. V období 2015–2020 plánuje SFŽP vyhlásit celkem 3 kola vždy minimálně po 3 miliardách Kč a účast je umožněna všem krajům, které se do programu zapojí.
Cílem MŽP je výměna 85 tisíc starých kotlů s ručním přikládáním, které výrazným způsobem znečišťují ovzduší v ČR, za nové nízkoemisní ekologické zdroje vytápění.
Předmětem podpory je výměna kotle na tuhá paliva, který je hlavním zdrojem vytápění v rodinném domě, za jiný podporovaný zdroj. Výměnu lze provést i v případě, že je v domě současně i jiný zdroj vytápění (elektrokotel, plynový kotel, olejový kotel, apod.), ale kotel na tuhá paliva je deklarován jako hlavní zdroj vytápění.

Předmětem podpory je:
• kotel na pevná paliva (dřevozplyňovací kotel na kusové dřevo nebo automatický kotel na pelety),
• tepelné čerpadlo (země–voda, vzduch–voda, voda–voda),
• plynový kondenzační kotel,
• instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV (pouze jako doplněk k jednomu ze tří typů zdrojů výše).

Kotlíkové dotace – výběr nejdůležitějšího
1. Výměny kotlů mohou být realizovány pouze v rodinných domech.
2. Veškeré tepelné zdroje musí splňovat Směrnici o Ekodesignu.
3. Kotle na biomasu, tepelná čerpadla a solární systémy mohou instalovat pouze kvalifikovaní topenáři.
4. Výše dotace je od 75 do 80 %, maximální limit dotace je od 75 do 120 tis. Kč (liší se dle typu pořizovaného zdroje).
5. Uznatelnost nákladů a výdajů pro dotaci je od 15. července 2015.
6. Uznatelnými náklady jsou výměna zdroje tepla vč. otopné soustavy a souvisejících stavebních prací vč. úpravy komínů nebo výstavby palivových sil a projektové dokumentace.


Chcete se dozvědět ještě více - KLIKNĚTE

Reference zakázek